ვალუტის კონვერტორი
29 ნოე 2023
1 შვეიცარიული ფრანკი - 3.0803 ლარი
6 გვერდიანი - 80 შვეიცარული ფრანკი
246.424 ლარი
14 გვერდიანი - 110 შვეიცარული ფრანკი
338.833 ლარი

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსის შესაბამისად - NBG.GOV.GE