ვალუტის კონვერტორი
15 ივლ 2024
1 შვეიცარიული ფრანკი - 3.0436 ლარი
6 გვერდიანი - 80 შვეიცარული ფრანკი
243.488 ლარი
14 გვერდიანი - 110 შვეიცარული ფრანკი
334.796 ლარი

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსის შესაბამისად - NBG.GOV.GE