ვალუტის კონვერტორი
26 თებ 2024
1 შვეიცარიული ფრანკი - 3.011 ლარი
6 გვერდიანი - 80 შვეიცარული ფრანკი
240.88 ლარი
14 გვერდიანი - 110 შვეიცარული ფრანკი
331.21 ლარი

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსის შესაბამისად - NBG.GOV.GE