გაცნობებთ, რომ ასოციაციაში გაწევრიანების
პროცედურა გაციფრულდა და ელექტრონულად არის შესაძლებელი